FUNDACJA #NIEZAMŁODZI

InstagramFacebookLinkedInYouTube

Naszą misją jest stwarzanie młodym przestrzeni do rozwoju i zabierania głosu w sprawach, które dotyczą ich przyszłości. Tworzymy wyjątkową społeczność #niezamłodych, by móc inspirować siebie nawzajem, pokazywać naszą moc sprawczą oraz wspólnie udowadniać, że niemożliwe nie istnieje. Poprzez rozmowy z doświadczonymi gośćmi m.in. ze świata polityki, biznesu, nauki czy NGOsów, budujemy trwałe mosty w ramach rozwoju dialogu międzypokoleniowego. Zwracamy uwagę na problemy młodego pokolenia, wspólnie rozmawiamy o stojących przed nami wyzwaniach i... pokazujemy Was, #niezamłodych, którzy mają moc sprawczą, by zmieniać świat! 📣

MAMY JASNĄ WIZJĘ 

„Adultyzm znacząco wpływa na sytuację młodzieży i ich przyszłość. Brak stabilizacji finansowej będący skutkiem nieadekwatnych do kwalifikacji, nisko płatnych stanowisk, brak gwarancji znalezienia pracy po studiach, konieczność wyboru między rozwojem kariery zawodowej, a założeniem rodziny, czy też nieefektywny system kształcenia uniemożliwiający rozwój kompetencji przyszłości czy wykorzystanie potencjału młodego pokolenia to tylko kilka z wielu problemów młodzieży. Wtedy pojawiamy się my, #niezamłodzi! Głęboko wierzę, że ruch, który zainicjowaliśmy, stworzy młodym przestrzeń do zabierania głosu i możliwość uczestniczenia
w procesach decyzyjnych.” 
    - Fundatorka i Prezeska Zarządu Oliwia Aziz 

#NIEZAMŁODZI NA PODCAST! ➡ ZOBACZ WIĘCEJ

NASZE GŁÓWNE CELE: 

✅przeciwdziałamy adultyzmowi

✅promujemy
młodych

✅rozwijamy dialog międzypokoleniowy

A REALIZUJEMY JE TAK➡️