POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI 


Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, a także wykorzystywania plików “Cookies” na stronie internetowej Fundacji #niezamłodzi (“Strona”). W Polityce Prywatności został określony zakres i cel przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową Administratora, darczyńców, interesantów oraz media społecznościowe.  


Administratorzy Danych Osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Fundacja #niezamłodzi (dalej: “Administrator”),
z siedzibą: ul. Herbu Oksza 16/2, 02-495 w Warszawie. Z Administratorem można się kontaktowa drogą e-mailową pod adresem: niezamlodzi@gmail.com

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. 

Podstawa prawna 

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 


 Sposoby przetwarzania danych osobowych

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy w formie elektronicznej, przede wszystkim na serwerach mailowych, a także na laptopach oraz w telefonach. Przetwarzamy dane za pośrednictwem poczty e-mail i chmury do przechowywania plików. Możemy przetwarzać dane również za pośrednictwem firmy świadczącej usługi podpisywania dokumentów drogą elektroniczną (e-podpis). Niektóre dane przechowujemy w formie papierowej. Podmioty, które do realizacji usług potrzebują przetwarzać administrowane przez nas dane osobowe, są zobowiązane do wprowadzenia ochrony przekazanych danych. 

Cele i zasady przetwarzania danych osobowych

Jeśli szukasz informacji na naszej stronie:

Zbieramy przede wszystkim Twój adres IP za pomocą plików cookies w celu lepszego dostosowania strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes administratora (RODO art.6 ust.1 lit.f).

Jeśli jesteś odbiorcą naszych działań (w tym uczestnikiem wydarzeń rejestrując się za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych/rekrutacyjnych):

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe, które Cię dotyczą: imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy, datę urodzenia, wizerunek. Celem przetwarzania danych jest organizacja wydarzeń sieciujących, wspierających, edukacyjnych i promujących działalność Fundacji.  Dane przetwarzamy na podstawie art.6 ust.1 lit. b. i f RODO, tj. w celu realizacji umowy między stronami oraz ze względu na uzasadniony interes administratora. Twoje dane udostępniamy wolontariuszom obsługującym bazę danych i świadczących dla nas usługi informatyczne.

Twoje dane przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odbyło się wydarzenie.

Jeśli przekazujesz nam darowiznę:

Możesz wspierać Fundację #niezamłodzi finansowo, przekazując darowizny przelewem na rachunek bankowy.

W przypadku darowizny przekazanej nam przelewem na rachunek bankowy przetwarzamy dane osobowe przekazane nam przez bank, czyli: imię i nazwisko, numer rachunku, kwotę darowizny, adres. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b RODO, czyli umowa pomiędzy stronami oraz art 6 ust.1 lit.c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego.

Dane otrzymane w przelewie możemy wykorzystywać do wysyłki podziękowań za wpłatę i innych informacji dotyczących wpłaty. Jeśli nie życzysz sobie otrzymywania podziękowań, wyślij nam sprzeciw na adres: niezamlodzi@gmail.com  

Do Twoich danych dostęp mogą mieć wolontariusze lub pracownicy w oparciu o pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a także bank, system PayU, firma obsługująca bazę danych i świadcząca dla nas usługi informatyczne (oraz biuro księgowe i kadrowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

Dane osób wspierających nas darowiznami przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym odnotowaliśmy ostatnią wpłatę.