PODCASTY

Tworzenie przestrzeni do rozmowy o sprawach ważnych dla młodego pokolenia to jedno z naszych głównych zadań. pragniemy rozwijać dialog zarówno między równieśnikami, jak i przedstawicielami różnych pokoleń.

Głęboko wierzymy, że to właśnie dzięki podniesieniu poziomu kultury w debacie publicznej, będziemy w stanie zidentyfikować wzajemne potrzeby, zrozumieć istotę nadchodzących wyzwań i wspólnie znaleźć optymalne rozwiązania, by kształtować bezpieczną i stabilną przyszłość. 

Zapraszamy do oglądania! 

SERIA: #NIEZAMŁODZI NA PODCAST! 

SERIA: MIĘDZY NAMI... POKOLENIAMI! 

RELACJA Z EDUKACYJNEGO PENTAGONU